Lệnh Quick Select trong AutoCAD

Lệnh Quick Select trong AutoCAD

Gần giống với lệnh Selectsimilar trong AutoCAD và lệnh Filter trong AutoCAD, lệnh Quick select cũng giúp bạn lựa chọn nhanh các đối tượng có cùng thuộc tính trong bản vẽ.
Một lệnh giúp các bạn tiết kiệm khá nhiều các thao tác lựa chọn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng và làm chủ lệnh này nhé.

Cách sử dụng lệnh Quick Select

  • Gõ lệnh Qselect =>Enter
  • Xuất hiện hộp thoại Quick select

Lệnh Quick Select trong AutoCAD

Ý nghĩa của từng thông số:

1. Apply to (1): Lựa chọn khu vực áp dụng lệnh
– Entire drawing: Toàn bộ bản vẽ
– Current selection: Vùng đã được lựa chọn (Anh em có thể lựa chọn vùng muốn tìm kiếm trước or lựa chọn sau bằng cách click vào hình mũi tên chỉ vào hình chữ nhật ở bên phải)

Lệnh Quick Select trong AutoCAD2. Object type (2): Chọn loại đối tượng cần lựa chọn: Multiple, Block Reference, Polyline, Mtext, …
Đây là những đối tượng có sẵn trong bản vẽ, vì vậy nếu bản vẽ của anh em không có cái Block nào thì dĩ nhiên ở mục này cũng sẽ không có Block Reference.

Nếu chọn Multiple, CAD sẽ không tính đến loại đối tượng nữa.

Lệnh Quick Select trong AutoCAD

3. Properties (3): Chọn các thuộc tính của đối tượng cần lựa chọn như màu sắc, layer, linetype, linetype scale, plot style,…

 

4. Operator (4): Các toán tử khi áp dụng cùng điều kiện lọc ở mục (5)  :

Equals (bằng), Not equal (không bằng), Greater than (lớn hơn), Less than (nhỏ hơn), Select all (chọn tất cả)

Nhờ các toán tử này, bạn có thể chọn tất cả các đối tượng có màu > 1, hoặc Line có chiều dài < 5 …

 

5. Value (5): Giá trị thuộc tính tại Properties
Ví dụ: nếu Properties chọn Color thì Value là mã màu, Properties là layer thì Value là tên các layer, …

 

6. How to apply (6): có 2 lựa chọn:

Include in new selection set: các đối tượng thỏa mãn điều kiện lọc sẽ được chọn

Exclude in new selection set: các đối tượng không thỏa mãn điều kiện lọc sẽ được chọn

 

7. Append to current selection set (7): Gộp các đối tượng đang chọn vào tập chọn trước đó

Ví dụ sử dụng

Trong bản vẽ phía dưới anh em muốn sử dụng lệnh Quick select trong AutoCAD để lựa chọn tất cả hình tròn có màu vàng.

Lệnh Quick Select trong AutoCAD

Thao tác:

  • Gõ lệnh: Qselect => Enter
  • Hộp thoại Qselect xuất hiện
  • Anh em lựa chọn các thông số như hình = > Ok. Tất cả các hình tròn màu vàng đã được lựa chọn.

 

Vừa trên mình đã hướng dẫn anh em sử dụng Lệnh Quick select trong AutoCAD. Ngoài ra, anh em có thể tham khảo các lệnh lựa chọn khác trong AutoCAD.

Lệnh Selectsimilar trong AutoCAD

Lệnh Filter trong Autocad

♦Trang tài liệu dành cho sinh viên Kỹ thuật: https://tangkinhsach.vn/
♦Trang tuyển dụng dành cho Kỹ sư – Sinh viên kỹ thuật: https://tuyendungkysu.vn/ 
—————————————————-
Tham gia ngay ĐĂNG KÝ NGAY

2 thoughts on “Lệnh Quick Select trong AutoCAD

  1. Pingback: Lệnh SelectSimilar trong AutoCAD - Tangkinhsach.vn

  2. Pingback: Lệnh Filter trong AutoCAD (Cơ bản) - Tangkinhsach.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *