Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình. Từ đó tìm được công việc mong muốn. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp và gợi ý cách trả lời trong các buổi phỏng vấn.

1 What do you do in your current role? – Vai trò ở công việc hiện tại của anh là gì?

 – I’m responsible for the recording and conveying messages for the  departments. (Tôi chịu trách nhiệm ghi âm và chuyển tin nhắn đến các  phòng)

– I ensure that high standard of customer care is maintained. (Tôi đảm bảo việc duy trì chất lượng chăm sóc khách hàng)

– I liaise with the Business Development and Business Services Units. (Tôi kết nối hai đơn vị dịch vụ kinh doanh và phát triển kinh doanh với nhau)

 – I deal with incoming calls and correspond with clients via e-mails.  (Tôi giải quyết các cuộc gọi tới và trả lời khách hàng thông qua email)

– I’m in charge of the high-priority accounts. (Tôi có trách nhiệm với những tài khoản cần ưu tiên)

2 What relevant experience do you have? – Anh có kinh nghiệm gì liên quan tới công việc?

 Lưu ý: nên sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành hoặc Hiện tại Hoàn thành  Tiếp diễn để nói về những kinh nghiệm mình từng có trong quá khứ và vẫn  đang tiếp tục ở hiện tại

Tàng Kinh Sách/ tangkinhsach.vn
Tàng Kinh Sách/ tangkinhsach.vn

– I have worked as a Sales Representative  for several years. (Tôi từng đảm nhiệm vị trí Đại diện Kinh doanh trong  nhiều năm qua)

– I have great people skills: I’ve been working in  Customer Service and been dealing with complaints for five years. (Tôi  có kỹ năng làm việc tốt với mọi người vì từng làm ở bộ phận dịch vụ  khách hàng và giải quyết các khiếu nại trong năm)

3 Why would you like to work for us? – Vì sao anh mong muốn làm việc cho chúng tôi?

 – I would like to put into practice what I learned at university. (Tôi  mong muốn được áp dụng những gì được học ở trường vào thực tế)

–  I’ve always been interested in E-Commerce/Marketing/and your company  excels (is one of the best) in this field. (Tôi luôn quan tâm đến thương  mại điện tử/marketing và công ty của ông đi đầu trong lĩnh vực này)

4 What are your weaknesses/negative traits?

– I’m a perfectionist  and I may be too hard on myself or my co-workers sometimes. (Tôi là  người theo chủ nghĩa hoàn hảo và có lúc quá hà khắc với bản thân và đồng  nghiệp)

– I might need to learn to be more flexible when things are  not going according to plan. (Tôi nên học cách trở nên linh động hơn  khi mọi thứ không như kế hoạch)

– I occasionally focus on details instead of  looking at the bigger picture. I’m learning how to focus on the overall  progress as well. (Thi thoảng, tôi bị quá chú tâm vào chi tiết và không  chú ý đến toàn cảnh. Tôi đang học cách nhìn vào toàn quá trình)

5 When can you commence employment with us? – Khi nào anh có thể bắt đầu làm việc với chúng tôi?

Tàng Kinh Sách/ tangkinhsach.vn
Tàng Kinh Sách/ tangkinhsach.vn

(Tương tự: When can you start work?)

– I will be available for work in January, next year. (Tôi sẵn sàng cho công việc này vào tháng một năm sau)

– I can start immediately. (Tôi có thể bắt đầu ngay)

 – I have to give three weeks’ notice to my current employer, so the  earliest I can start is the first of February. (Tôi cần 3 tuần để thông  báo với sếp hiện tại, vì vậy, tôi có thể bắt đầu sớm nhất ào 1/2)</span%3

6 Do you have any questions? – Anh còn câu hỏi nào nữa không?

 – What would be the first project I’d be working on if I was offered  the job? (Nếu tôi được nhận công việc này, dự án đầu tiên mà tôi được  tham gia là gì?)

– Who would I report to? Who would I be working closely with? (Tôi sẽ báo cáo công việc với ai? Tôi sẽ làm biệc nhiều với ai?)

– When will I get an answer? How soon can I start? (Khi nào tôi sẽ nhận được kết quả? Tôi có thể bắt đầu đi làm từ khi nào?)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *