Biến hệ thống trong AutoCAD

Biến hệ thống trong AutoCAD

@Ketxu

Trong khóa hc AutoCAD – Thấu hiểu và áp dụng, chúng ta được học cách sử dụng ngôn ngữ Lisp để viết rất nhiều công cụ.

Phần nhiều các công cụ này sử dụng đến Biến hệ thống.

Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về biến hệ thống trong AutoCAD, xem nó là gì và điều chỉnh thế nào ?

A – Biến hệ thống là gì

Biến h thng trong AutoCAD dùng đ lưu các thông s điu khin cho các lnh, các thiết đt quy đnh cách thc hành x ca CAD. 

Nhiu khi chúng ta dùng lnh không được như ý cũng là do biến h thng đã b thay đi (ch ý hay vô ý). Mt s biến h thng có th thay đi trc tiếp bng các hp thoi, mt s không, vì vy ta cn đôi chút hiu biết v nó (đc bit cn thiết vi người lp trình).

B – Cách đc biến h thng

+ Cách 1 : nhp trc tiếp vào commandline dòng Tên biến và đc ri ESC

+ Cách 2 : nhp trc tiếp vào commandline dòng (getvar “Tên biến”)

Và 1 s cách dùng các ngôn ng lp trình khác (cách 2 là dùng biu thc Autolisp, có th copy dòng này vào file lisp) 

Ví d : Ly tên Layer hin hành ?? Layer hin hành lưu trong biếClayer

=> Nhclayer ho(getvar “clayer”) vào commandline và nhìn dòng nhc

C – Cách thay đi biến h thng :

+ Cách 1 : nhp trc tiếp vào commandline dòng Tên biến và nhp giá tr mi

+ Cách 2 : nhp trc tiếp vào commandline dòng (setvar “Tên biến” giá_tr_mi)

Và 1 s cách dùng các ngôn ng lp trình khác

Ví d : Thay đi layer hin hành thành “1” :

=> Nhclayer ri nh1 hoc nh(setvar “clayer” “1”)

D – Một số biến tham khảo

  1. nh hưởng ti chế đ bt đim + Hin th :

AutoSnap : Quy đnh s dng Marker, SnapTip, Magnet

Cursorsize : Kích thước Crosshairs

Osmode : Quy đnh chế đ bt đim

Grips : Bt tt hin th Grips ca đi tượng

Gripsize : Chnh đ to nh ca Grips theo Pixel

Griptips : Bt / Tt hin th Grips Tips

AutoSnapSize : Kích thước ô truy bắt điểm

Qpmode : Bt / Tt hin th bảng quick Properties

CLIPROMPTLINES : Điều chỉnh số dòng CommandLine tạm 

  1. nh hưởng ti thao tác chn đi tượng và mouse :

Aperture : Kích thước vùng tìm kiếm truy bắt điểm

Apbox : Bật tắt ô tìm kiếm truy bắt điểm

Pickfirst : Cho phép / Không cho phép chn đi tượng trước khi thc hin lnh

Pickadd : Cho phép / Không cho phép chn nhiu đi tượng

Pickauto : Cho phép / Không cho phép chn vùng đi tượng t đng

Pickdrag : Cho phép / Không cho phép pick chut đ chn vùng

Pickbox : Kích thước ô chọn đối tượng

Zoomwheel : Quy đnh cách dùng wheelmouse đ Zoom bn v

  1. nh hưởng ti lnh

Offsetdist : Quy đnh khong cách Offset

  1. Text

Mirrtext : Cách x lý vi Text khi thc hin lnh Mirror

Qtextmode : Quy đnh hin th Text (Box hoc ký t)

Textfill : Quy đnh vic tô ph các nét ch ca font ttf khi in hoc Render

Textqlty : Quy đnh đ phân gii nét ch ca font ttf khi in hoc Render

Textsize : Chiu cao mc đnh khi to Text mi

Textstyle : Style ch hin hành

Textoutputfileformat : Đnh dng file lưu tr log

  1. Time

Tdcreate : Ngày gi bn v được to ra

Tdindwg : Tng thi gian hiu chnh bn v

Tdupdate : Ngày gi cp nht bn v ln cui

Tdusrtimer : thi gian thao tác vi bn vẽ

  1. Chung

Dbmod : Trng thái hiu chnh bn v

  1. Dimension

DimALT : Điu khin vic đnh kích thước trong h đơn v chuyn đi tương đương.

DimALTD : Kim soát s ch s thp phân ca kích thước trong các đơn v chuyn đi tương đương.

DimALTF : Kim soát h s t l ca kích thước trong các đơn v chuyn đi tương đương.

DimALTU : to đnh dng đơn v cho các đơn v chuyn đi tương đương ca tt c các kích thước tr kích thước góc

————————————————————-

Ngoài ra các bn có th tham kho thêm v Biến h thng :

– Help (n F1) và theo mCommand Reference > System Variables >

n _.sysvdlg hoc vào menu Express / Tool / System Variable Editor, xut hin hp thoi System Variable. Trong đó thng kê các biến h thng và hướng dn tùy chnh các biến.

♦Trang tài liệu dành cho sinh viên Kỹ thuật: https://tangkinhsach.vn/
♦Trang tuyển dụng dành cho Kỹ sư – Sinh viên kỹ thuật: https://tuyendungkysu.vn/ 
—————————————————-
Tham gia ngay ĐĂNG KÝ NGAY

3 thoughts on “Biến hệ thống trong AutoCAD

  1. Pingback: 18 thành phần cơ bản trong Giao diện AutoCAD - Tangkinhsach.vn

  2. Pingback: Cách sử dụng Mline trong AutoCAD - Tangkinhsach.vn

  3. Pingback: Đo diện tích trong CAD - Tangkinhsach.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *